2008 Nantou Flower Festival? /2008
Time: Dec. 6 ~ Mid-January, 2009
Location:Puli, Guoxing, Xinyi, Yuchi, and Zhushan Townships in Nantou County
Tel: (049) 222-2106
?